Регистры бухгалтерского учета малых предприятий


   
 
Журнал 1-мс обліку активів
 
Журнал 2-мс обліку капіталу і зобовязань
 
Журнал 3-мс обліку доходів
 
Журнал 4-мс обліку витрат
 
Відомість 1.1-мс обліку необоротних активів
 
Відомість 1.2-мс обліку нарахування амортизації
 
Відомість 2.1-мс обліку розрахунків з постачальниками, іншими кредиторами та бюджетом
 
Відомість 2.2-мс обліку розрахунків з працівниками
 
Відомість 4.1-мс обліку витрат на ремонт та поліпшення основних засобів
 
Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами