КУРСи  1С Підприємство  8.3 (БУХГАЛТЕРіЯ ДЛЯ УКРАїНи) 

Курсы 1С предприятие 8.3 (БУХГАЛТЕРИЯ ДЛЯ УКРАИНЫ)

Курси 1С Підприємство 8.3 в навчальному центрі Пульс проводяться на прикладі діятельності предприятия на загальній системі оподаткування  - платника ПДВ. В програму курса входить регєстрація підприємства, формування статного капітала, кадри, зарплата, розрахунки з покупцями, постащальниками, засновниками, підзвітними особами. Вас навчать  формувати рахунки, оплачувать їх, формувати накладні, акти виконаних робіт автоматично. Проводить інвентарізацію, списувати матеріали та оприбутковувати надлишки, а також вести складський облік і це  все входит в програму курсу. В процесі навчання Ви також навчитеся  вводить в експлуатацію необоротні активи, автоматично нараховувати амортизацію, закривати період, формувати звітність, вивантажувати її  в програми Клієнт-банк, МЄДОК та інші..

Якщо Ви працювали раніше в програмі  1С 7.7або вели облік в інших програмах чи ручним способом  - Вам актуально буде навчитеся вводити залишки.

Програма 1С 8.3 дозволяє головному бухгалтеру контролювати всі ділянки бухгалтерії, користуючись регістрами бухгалтерського обліку Ви зможете формувати аналітичні відомості.

На курсах Вам відкриють багато таємниць, за допомогою яких Ви зможете легко працювати в програмі.

Для тих, хто не має знань бухгалтерського обліку чи воне недосконалі-  рекомендуємо курс "Бухгалтерський облік з нуля +1С 8.3", а для більш поглибленного вивчення бухгалтерського обліку рекомендуємо самий популярний курс "Бухгалтерський облік в комплексі 1С 8.3+ головнийбухгалтер".

З травня 2020 проводиться також навчання Онлайн - курси бухгалтерів Онлайн . Курс проводиться аналогічно навчанню в аудиторіях.

Всім слухачам видається методичка по 1С 8 та демо версія програми 1С 8.3  для виконання домашніх занять.

КУРС "1С Підприємство 8.3"

РАНКОВІ ГРУПИ

 
 
Запуск групиДні відвідуваньФіліалПодати заявку
19 квітня 2021 пн.ср.пт., 9.00-13.00 ОНЛАЙН 6 занять по 4 години уточняйте записатися

2500

акція

ОНЛАЙН

26 квітня 2021 пн.ср.пт, 9.30-13.30

Київ,авторський

6 занять по 4 години уточняйте записатися 3500
9 квітня 2021 пн.-пт., 9.30-13.30

Фастів, авторский, експрес

6 занять по 4 години уточняйте записатися

3500

28 травня 2021 пн.ср.пт., 9.00-13.00

ОНЛАЙН

6 занять по 4 години уточняйте записатися

3500

ОНЛАЙН

19 квітня 2021 пн.ср.пт. 9.30-13.30

Біла Церква

6 занять по 4 години уточняйте записатися

2500

акція

24 травня 2021 пн.ср.пт. 9.30-13.30

Біла Церква

6 занять по 4 години уточняйте записатися

2500

акція

18 червня 2021 пн.пт. 10.00-14.00

Київ,авторський

6 занять по 4 години  уточняйте записатися 

 3500

ДЕННІ ГРУПИ

 
Запуск групиДні відвідуваньФіліалПодати заявку
29 квітня 2021

вт.чт, 15.00-18.00

ОНЛАЙН авторський

6 занять по 4 години уточняйте записатися

2500

акція

ОНЛАЙН

28 квітня 2021

пн.ср.пт., 13.30-17.30

Київ,авторський

6 занять по 4 години уточняйте записатися

2500

акція

28 квітня 2021

пн.ср.пт. 13.30-17.30

Біла Церква

6 занять по 4 години уточняйте записатися

2500

акція

20 апреля 2021 вт.чт., 13.30-17.30 Київ, авторский 6 занять по 4 години уточняйте записатися

2500

акція

ВЕЧІРНІ ГРУПИ

 
Запуск групиДні відвідуваньФілілПодати заявку
23 квітня 2021 пн.ср.пт.,18.30-21.00

Біла Церква

8 занять по 2,5 години уточняйте записатися

2500

акція

27 травня 2021 вт.чт.,18.30-21.00

Київ

8 занять по 2,5 години  уточняйте записатися

2500

акція

29 квітня 2021 вт.чт., 18.30-21.00 Фастів 8 занять по 2,5 години уточняйте записатися 3500
21 червня 2021 пн.ср.пт., 19.00-21.00

ОНЛАЙН,

авторський

8 занять по 2 години уточняйте записатися

3500

ОНЛАЙН

5 квітня 2021 пн.ср.пт. 19.00-21.00

ОНЛАЙН, авторский

8 занять по 2 години уточняйте записатися

3500 ОНЛАЙН

ГРУПИ ВИХІДНОГО ДНЯ

 
Запуск групиДні відвідуваньФіліалПодати заявку
16 травня 2021 нд, 15.00-20.00 Київ 3 занять по 5 годин уточняйте записатися

3500

25 квітня 2021 сб.нд., 10.00-14.00 Київ,авторський 5 занять по 5 годин уточняте записатися 3500
5 червня 2021 сб. 15.00-20.00 Київ 4 занять по 5 години уточняйте записатися

3500

 

18 квітня 2020 сб.нд, 9.00-13.00

ОНЛАЙН

 

4 занять по 4 годин уточняйте записатися

3500

ОНЛАЙН

17 липня 2021 сб., 15.00-20.00 Київ,авторський 10 занять по 3 години уточняйте записатися 3500
3 квітня 2021 сб., 10.00-15.00 Київ 5 занять по 5 годин уточняйте записатися 3500

 

 ТЕРМІН І ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

Навчання в групі  Ціна Навчання індивідуально
Кількість годин базова 36

На території навчального центра

1 слухач – 350 грн. години з особи

2 слухача – 320грн. год з особи

 

Навчання в групі

для юридичних осіб

(безгот.)

3700 грн./курс

3700грн./курс

Кількість академічних годин базова 45
Количество человек в группе 4-8
Сертифікат по закінченню есть
Знижка при 100% оплаті за курс НЕ МАЄ

Вартість навчання базова

авторський

3500

3500

 * на акціонні групи знижки не розповсюджуються

ПРОГРАМА КУРСА  "1с Підприємство 8.3"

1. ОСНОВи РоБОТи з ПРОГРАМОю. ОПЕРАЦії та ПРОВОДКИ

 • Введение первичных учетных данных о предприятии. Настройка учетной политики предприятия
 • Создание пользователей
 • Ввод информации в справочники: физические лица
 • Работа со списком
 • Общие сведения об отчетах. Настройка параметров отчетов. Сводные отчеты. Анализ счета. Анализ субконто. Обороты счета. Отчеты для руководителя. Печать отчетов
 • Журнал операций. Ручной ввод проводок. Введение проводок методом копирования. Просмотр операций и проводок.
 • Общие сведения об отчетах. Настройка параметров отчетов. Сводные отчеты. Анализ счета. Анализ субконто. Обороты счета. Отчеты для руководителя. Печать отчетов
 • Панель функций и работа с ней.
 • Журнал операций. Ручной ввод проводок. Введение проводок методом копирования. Просмотр операций и проводок.

2. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ТМЦ

 • Заполнение справочников «Номенклатура»
 • Порядок оформления поступления ТМЦ (запасов для производства, товаров для продажи, хозтоваров для внутреннего использования: канцтоваров, топлива и т.д.)
 • Оформление в программе скидок и наценок на ТМЦ, использование механизма установки и изменения цен, введение информации в табличную часть документа способом подбора
 • Оформление операций складского учета: инвентаризация перемещения ТМЦ между складами
 • Порядок отражения в программе результатов инвентаризации. Оприходования излишков и списание недостач.
 • Списание ТМЦ
 • Учет списания и оприходования по эксплуатации малоценных активов

3. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОКУПАТЕЛЯМИ

 • Регистрация новой организации в справочнике "Контрагенты". Особенности заполнения карточки контрагента
 • Схемы счетов и расчетов с контрагентами
 • Учет операций по поступлению от поставщиков, оформление операций возвратов поставщикам, корректировки налогового кредита
 • Учет операций с покупателями, оформление операций возвратов от покупателей, корректировка налоговых обязательств
 • Проведение сверки взаиморасчетов с контрагентами, проведение инвентаризации расчетов с контрагентами
 • Оформление операций по приобретению и продаже услуг

4. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С НЕOБОРОТНИМЫ АКТИВАМИ

 • Поступление ОС, МНМА и НМА: покупка, вклад в уставный капитал, поступления через подотчетное лицо
 • Введение в эксплуатацию ОС, МНМА и НМА, установка методов амортизации, сроков и способов списания расходов на амортизацию
 • Порядок амортизации ОС, МНМА и НМА
 • Порядок списания, перемещения и инвентаризации ОС, МНМА и НМА
 • Формирование в программе актов приятий к учету, списаний, сведений амортизации и инвентарных карточек ОС, МНМА и НМА

5. НАЛИЧНЫЕ И БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ (КАССА, БАНК)

 • Оформление ПКО и РКО. Формирование кассовой книги, журналов кассовых документов. Статьи движения наличных и безналичных денежных средств
 • Оформление платежных поручений (особенности их заполнения при проведении различных платежей)
 • Работа с данными банковских выписок.
 • Оформление в учете расходов по РКО и начислений доходов по остаткам на счете

6. УЧЕТ КАДРОВ И РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА

 • Порядок заполнения справочников физических лиц и сотрудников организации (введение сведений о налоговых льготах, инвалидности, состав семьи, пенсионерам, дополнительные гарантии)
 • Порядок ввода данных о работниках (установка должностей, штатных окладов, начислений и удержаний для конкретных работников), формирование порядка отнесения на расходы затрат по зарплате
 • Порядок изменения данных о сотрудниках (перемещение, изменение окладов, увольнение из организации), настройка позиции штатный работник и работник по совместительству
 • Настройка параметров для начисления заработной платы и формирования платежных документов
 • Порядок заполнения производственного календаря для учета норм отработанного времени
 • Порядок настройки программы для учета рабочего времени
 • Настройка нормативных параметров (шкалы ставки налогов, класса производственного риска, индексов инфляции, минимальной зарплаты, прожиточного минимума, размера льгот НДФЛ и др)
 • Порядок начисления и выплаты зарплаты работникам два раза в месяц, порядок оформления в программе уплаты налогов по зарплате при двукратной выплате, формирование расчетных листков сотрудников и платежных ведомостей.
 • Порядок формирования документов по выплате зарплаты через кассу и через банк предприятия на личные банковские счета работников
 • Формирование отчетов о начислении заработной платы, уплаты налогов в фонды, структуры задолженности по зарплате, заявления на предоставление НСЛ, приказов и личных карточек работников, отчетов по зарплате

7. ПОРЯДОК УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ

 • Порядок выдачи средств подотчет (через кассу или банк)
 • Настройка норм расходов с учетом требований НКУ
 • Порядок оформления в программе авансового отчета на приобретение ТМЦ
 • Порядок оформления авансового отчета после оплаты контрагенту через подотчетное лицо по: ТМЦ или работы и услуги)
 • Порядок оформления авансового отчета по расходам на командировки (суточные, проезд, проживание и других расходов)
 • Порядок возврата подотчетных сумм или компенсации перерасхода подотчетным лицам

8. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

 • Выписка налоговых накладных, регистрация полученных налоговых накладных.
 • Оформление операций по корректировке налоговых накладных
 • Работа с регистрами учета, накопления
 • Формирование реестра полученных и выданных налоговых накладных
 • Формирование декларации по НДС

9. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И СОСТАВЛЕНИЕ КАК ФИНАНСОВОГО ТАК И НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

 • Порядок закрытия месяца (начисления амортизации)
 • Порядок определения финансового результата (прибыль / убыток) с отнесением на счет 44
 • Порядок формирования финансовой и налоговой отчетности: создание, заполнение,
 • Порядок формирования финансовой и налоговой отчетности: создание, заполнение

10. ВВОД ОСТАТКОВ

 • Механизм и порядок ввода начальных остатков

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА КУРС

Ф.И.О.(*)
E-mail(*)
Телефон
Курс(*)
Група(*)
Выберите дату начала занятий(*)
Примечания